My

GoodLift - Kto sme?

Sme tím, ktorý vznikol v roku 2014, s cieľom poskytovať profesionálne služby v oblasti rekonštrukcie, postupnej revitalizácie a výmeny výťahov v bytových domoch.

Vybudovali sme si solídnu povesť, ktorú plánujeme ďalej rozvíjať.

Svoje služby ponúkame najmä v širšom okolí Nových Zámkov, ale sme pripravení realizovať naše riešenia v celom Nitrianskom aj Bratislavskom kraji.

Sme držiteľmi všetkých potrebných oprávnení a certifikátov.

Uvedomujeme si zodpovednosť v tomto sektore, a preto sú našimi prioritami bezpečnosť a komfort. Snažíme sa neustále zlepšovať naše služby a zavádzať inovatívne riešenia.

S našimi zákazníkmi sa snažíme komunikovať otvorene a efektívne.

Základom nášho úspechu sú zodpovední, motivovaní a profesionálni zamestnanci. Nemalú pozornosť venujeme ich neustálemu vzdelávaniu. Ich zručnosti rozvíjame pravidelnými školeniami a rozvojovými programami. Naše vzťahy vo vnútri firmy sú založené na vzájomnom rešpekte, úprimnosti a dôvere.
Bezpečnosť. Spoľahlivosť. Komfort. V týchto veciach sme nekompromisní.
Gabriel Šarfický
Gabriel Šarfický
Goodlift s.r.o.