Postupná modernizácia

Kompromisné riešenie neuspokojivého stavu výťahu

Vytvoríme pre vás projekt postupnej revitalizácie vášho výťahu

Predstavíme vám výhody i nevýhody modernizácie

Realizujeme postupnú výmenu stroja, kabíny, elektroniky alebo nosných prostriedkov